De relatie tussen de olifant en de mens

De relatie tussen olifanten en mensen is vaak niet evenwichtig De relatie tussen olifanten en mensen is vrij instabiel, het ene tijdperk gaat de mens goed met de grote viervoeter om, het andere tijdperk lijkt er geen einde te komen aan de massa slachtingen van olifanten. Tegenwoordig zijn er mensen die het wel als doel lijken te hebben om olifanten compleet uit te roeien, voor deze mensen is het afschieten van een olifant de ultieme kick. Weer andere mensen maken zich niet zo druk over het potentieel uitsterven van de olifant maar zijn enkel bezig met het verdienen van geld over de ruggen van duizenden dode slagtandloze oilfanten.

Niet iedere olifant is tam

Voor het grootste gedeelte in de geschiedenis hebben olifanten en de mens altijd vrij goed samengeleefd, echter zijn er een aantal opvallende pieken en dalen. Vroeger en ook tegenwoordig doen er veel verhalen de ronde dat olifanten agressieve dieren zijn die absoluut niet te vertrouwen zijn, men vergeet dan ook vaak dat olifanten gewoon wilde dieren zijn die uiterst voorzichtig zijn wanneer het aankomt op contact met niet-soortgenoten. Het feit dat we gewend zijn olifanten en mensen bij elkaar te zien (bijvoorbeeld in het circus) betekent niet dat iedere olifant op de wereld op dezelfde manier tam is. Er zijn veel verschillende te ontdekken in verschillende olifanten, net als ieder mens heeft ook iedere olifant een eigen persoonlijkheid.De olifant wordt vaak ingezet als werktuig

Olifant als werktuig

In veel gebieden in de wereld, bijvoorbeeld in Azie, worden olifanten vaak gebruikt als hulpmiddel voor allerlei werkzaamheden. Soms worden ze goed verzorgd en krijgen ze af en toe dagen vrij om weer op adem te komen en aan te sterken. De vrouwtjes olifanten hoeven dan bijvoorbeeld ook niet te werken wanneer ze zwanger zijn of wanneer er niet genoeg eten is om de olifanten goed te voeden. Werkzaamheden voor olifanten bestaan vaak uit het verplaatsen van zware lasten zoals bomen, ijzeren palen en stalen balken in gebieden waar machines niet kunnen komen of omdat het simpelweg te duur is om een machine aan te schaffen of te huren.

De olifant is bijna nooit de dader

Meestal reageren olifanten vrij goed en kalm op de aanwezigheid van mensen, alhoewel ze wel degelijk agressief kunnen reageren wanneer ze niet op de juiste manier benaderd worden. Er zijn verschillende waarnemingen van aanvallen door olifanten op mensen, 99% van de keren ligt de fout dan ook bij de mens doordat de olifant op een verkeerde manier benaderd is. In Afrikaanse en Aziatische landen worden soms gehele dorpen onder de voet gelopen door kuddes olifanten en ook in dierentuinen en in het circus gaat het wel eens mis.Olifanten die mensen redden

Er zijn diverse verhalen bekend van olifanten die zelfstandig op heldhaftige wijze het leven van mensen redden, hieraan is ook weer te zien dat olifanten ontzettend intelligente dieren zijn. Zo kan het voorkomen dat de ene olifant een aanval wilt uitvoeren op een mens terwijl een andere olifant juist de kant van de mens kiest en zodoende de mens beschermd. Ook worden olifanten ingezet bij bijvoorbeeld natuurrampen zoals overstromingen, door hun flinke gewicht en bovengemiddelde grote kunnen ze gemakkelijker door overstroomde gebieden lopen.

De olifant en zijn leefgebied beschermen

De olifant heeft meerdere natuurlijke vijanden echter lijkt de mens daar de laatste tijd wel een heel prominente plaats te hebben ingenomen. Door onder andere ontbossing wordt het natuurlijke leefgebied van de olifant steeds kleiner en sterven er jaarlijks veel olifanten, ook massaslachtingen enkel en alleen voor de slagtanden doen de olifantpopulatie kleiner worden. Gelukkig zijn er diverse organisaties die de olifant tegen uitsterven proberen te beschermen. Deze organisaties helpen de dieren een veilig onderkomen te garanderen en de huidige populatie te beschermen tegen stropers en ontbossing. Ook proberen de organisaties een zekere vorm van druk uit te oefenen op lokale en centrale overheden en globale organisaties (zoals de Verenigde Naties) door middel van lobby groepen.Het garanderen van een veilig leefgebied voor de olifant is geen gemakkelijke taak, de gebieden zijn meestal ontzettend uitgestrekt en er leven vrijwel geen mensen. Het is dan ook erg moeilijk om de veiligheid in de gaten te houden. Ook voedselveiligheid en voedselkwantiteit blijkt keer op keer een terugkerend probleem, in sommige gebieden leven meerdere soorten dieren die soms allemaal hetzelfde soort voedsel eten, als een grote groep giraffen net alle bladeren heeft opgegeten is er voor de olifant natuurlijk niets meer over.
Gesponsorde links